UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Wystawa "Moja historia..." Drukuj


 Od sierpnia do końca stycznia na terenie Czerniejewa Stowarzyszenie Oświatowe Onuphrius realizowało projekt „AKADEMIA ŻYCIA – aktywność, zdrowie, rozwój”. Ideą projektu było  zbudowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji, działania i życia dla osób starszych oraz młodzieży, a także integracja tych dwóch grup społecznych, w oparciu o  zasoby lokalne (zasoby ludzkie, instytucje oraz organizacje, kontekst historyczny, doświadczenia życiowe uczestników) oraz  kulturę i tradycję terenu lokalnego, jako atrakcyjnej i wciąż aktualnej oferty oraz wzbogacanie jej o innowacyjne możliwości kreowania prozdrowotnego stylu życia.W ramach projektu odbyły się liczne uroczystości, imprezy, wydarzenia, została zorganizowana pomoc wolontariacka dla osób potrzebujących, a także zajęcia prozdrowotnego i aktywnego spędzania czasu dla osób starszych oraz dzieci. We wszystkie aktywności chętnie angażowała się młodzież, wolontariusze z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie. Niektóre z działań wspierał Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie.

 

 Jednym z ostatnich podjętych zadań, a zarazem stanowiących kontynuację wcześniejszego działania – stworzenia „Dębowej Alei Pokoleń”  upamiętniającej zasłużone dla Czerniejewa postacie oraz dzień, w którym Polska stała się niepodległa -  była wystawa „Moja historia…”, którą od 19 do 26 stycznia można było zwiedzać w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie.  Ideą wystawy było połączenie tradycji, elementów tożsamości lokalnej z tłem historycznym dziejów Czerniejewa. Co składa się na pojęcie człowiek? Czy pochodzenie? Czy urodzenie? Czy wychowanie? (…)” – tymi słowami zostali przywitani goście zaproszeni na otwarcie wystawy „Moja historia…”, które odbyło się19 stycznia. Pytania te doskonale korespondują zarówno z procesem tworzenia wystawy, jak i efektem końcowym. Inspiracją do podjęcia się tego przedsięwzięcia były nie tylko liczne historyczne zasoby, tradycja i tożsamość terenu lokalnego, ale niezwykli pasjonaci- kolekcjonerzy, artyści, mieszkańcy, młodzież.  Współtwórcami wystawy byli: pan Jacek Pluta – wrzesiński kolekcjoner, pan Sebastian Mazurkiewicz – dyrektor Regionalnego Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, pan Jan Kowalski – dyrektor Gimnazjum nr 2  im. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie, pan  Roman Pietrucha oraz pan Paweł Franc – przedstawiciele Koła Łowieckiego „Wataha”, ks. Asam Kapka oraz ks. Tadeusz Bachorz z tutejszej parafii, pani Liliana Doradzała – dyrektor czerniejewskiej biblioteki, pan Krzysztof Hapka – mieszkaniec i pasjonat historii Czerniejewa, pan Mirosław Skrzypkowski – artysta fotograf, pan Szczepan Kropaczewski – poeta i lokalny działacz, pani Zenona Golc – animatorka kultury, pan Kamil Trzebiński – artysta muzyk, pani Mirella Kosmala – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie. Proces tworzenia wystawy był wspierany przez lokalne władze. Dzięki uprzejmości i przychylności pani Danuty Grychowskiej Burmistrza Miasta oraz pana Tadeusza Szymanka przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo mieszkańcy mogli podziwiać zebrane eksponatu w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy.
Dzień otwarcia wystawy był wyjątkowy i pełen wzruszeń zarówno dla zaproszonych gości, jak i przybyłych mieszkańców, którzy między innymi mogli bowiem poczuć ducha walk o wolność dzięki upamiętniającej dzieje Powstania Wielkopolskiego sztuce w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie pod kierunkiem pani Romany Świdurskiej. Młodzi ludzie poprzez ruch, słowo, dźwięk w niezwykły sposób oddali potrzebę wolności i niezależności Polaków. Momentem wspomnień i refleksji były przedstawione przez panią Zenonę Golc utwory poetyckie pana Szczepana Kropaczewskiego w otoczeniu muzyki klasycznej w wykonaniu pana Kamila Trzebińskiego oraz prezentacji fotografii obrazującej dawne Czerniejewo. Wiele zadziwienia i zaciekawienia wzbudzał natomiast odczytany przez dwójkę uczniów wywiad poruszający historię terenu lokalnego przeprowadzony z panem Krzysztofem Hapka.

Podczas wystawy zostały zaprezentowane eksponaty prezentujące historię Czerniejewa, życie mieszkańców w dawnych czasach, ale również tradycje szkolne, łowieckie i leśne. Wśród zbiorów  znalazły się również kolekcje ksiąg, zdjęcia, pocztówki dotyczące tematyki Czerniejewa, historii oraz linii życia Onufrego Kopczyńskiego oraz portret wykonany za życia księdza pijara, który należy do kolekcji  parafii św. Jana Chrzciciela i kopia listu znalezionego w trumnie Jana Lipskiego. Ważną częścią wystawy były dzieje Powstania Wielkopolskiego. Obecnie śladem tego, że mieszkańcy Czerniejewa brali udział w walkach o wolność jest pomnik upamiętniający walczących, który znajduje się na tutejszym cmentarzu. Szczególny element wystawy stanowiły dzieła artystów, których losy były związane z Czerniejewem. Zdjęcia znanego gnieźnieńskiego fotografa Mirosława Skrzypkowskiego upamiętniały nie tylko piękno architektury i krajobrazu terenu lokalnego, ale i tradycje. Natomiast poezja mieszkańca Czerniejewa Szczepana Kropaczewskiego w twórczy i wrażliwy sposób upamiętniała dzieje historyczne miasta. Ilość zebranych eksponatów, wysoki poziom zainteresowania wystawą stanowi dla pracowników Stowarzyszenia Oświatowego Onuphrius inspirację do podejmowania dalszych działań ukierunkowanych na  ochrony i budowy zasobów historycznych oraz  infrastrukturalnych terenu lokalnego. W planach jest pozyskanie funduszy na utworzenia Izby Pamięci oraz dalsza rozbudowa Dębowej Alei Pokoleń, jako miejsca pamięci i ochrony tradycji.

Projekt „AKADEMIA ŻYCIA – aktywność, zdrowie, rozwój.”  Współfinansowany był ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenie Światowid  w Łubowie.

 

Zarząd

 Stowarzyszenia Oświatowego ONUPHRIUS

Czerniejewo