Start Sport-Zdrowie-Relaks na basenie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Sport-Zdrowie-Relaks na basenie Drukuj

 

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie VII Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenia wiatowid w ubowie czonkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bysk” w Witkowie w okresie jesiennym uczestniczyli w zorganizowanych zajciach doskonalcych nauk pywania oraz w sposób rekreacyjny korzystali z  gnienieskiej pywalni i basenu.

 

W realizacji zadania biorcy udzia nie koniecznie musieli wykazywa si umiejtnociami pywackimi. Dla mniej zaawansowanych w pywaniu opiekunowie mieli do zaproponowania zabawowo-rekreacyjn form spdzenia czasu na gnienieskim kompleksie basenowym, gdzie poprzez zrónicowane gry i zabawy w wodzie, które adoptoway i przystosowyway do nauki pywania jego uczestnicy oswajali si z wod. Osoby potrafice pywa w trakcie zaj miay moliwo doskonalenia nauki pywania, jak równie poprawienia stanu kondycji fizycznej poprzez nieustanne i cykliczne przebywanie na duym basenie. Realizacja projektu trwaa od padziernika do grudnia 2010r w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W trakcie spotka i zaj jego uczestnicy w urozmaiconej formie wiczyli i pracowali nad kondycj i sylwetk swojego ciaa, gdzie poprzez ruch w wodzie ksztatowali i wzmacniali take minie.

Celem przedsiwzicia byo wskazanie na kolejn z form aktywnego wypoczynku jakim jest pywanie i ruch w wodzie. Ponadto po zrealizowaniu zaoe w danym dniu zaj jego uczestnicy chtnie i na wesoo korzystali z dostpnych na basenie zjedalni oraz jacuzi, jak te poprzez wykorzystanie piek i krków rywalizowali midzy sob  w wodzie uczestniczc w ten sposób w rozgrywkach i zabawie.

 Aktywizacja uczestników zadania we waciwy sposób pozwolia na wykorzystanie czasu wolnego co zarazem czyo si z wykorzystaniem moliwoci na popraw stanu zdrowia, zwikszenia odpornoci wasnego organizmu  jak i zachci jego odbiorców do propagowania tej wanie formy aktywnoci ruchowej.

Bartomiej obodziec

Koordynator projektu