UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

7 grudnia 2010 rokuw Szkole Podstawowej w Fakowie odbyo si fascynujce spotkanie uczniów i nauczycieli teje szkoy z pisarzem ukaszem Wierzbickim.

Pan ukasz Wierzbicki jest autorem ksiek dla dzieci „Dziadek Niedwiadek” oraz „Afryka Kazika”. Ksiki te s inspirowane autentycznymi wydarzeniami jakie spotkay Kazimierza Nowaka w jego podróy przez Afryk czy fragmentu historii II wojny wiatowej, szlaku bojowego II Korpusu Polskiego, bitwy o Monte Cassino widziane oczyma niecodziennej przyjani jaka powstaa pomidzy niedwiedziem brunatnym o imieniu Wojtek a onierzami Armii Andersa.

To niecodzienne spotkanie byo dla wszystkich niesamowitym przeyciem i wydarzeniem. Pan ukasz w bardzo inspirujcy sposób opowiedzia o swoich ksikach i innych, w ksikach nie opisanych, przygodach bohaterów. Prezentacja multimedialna poczona z nauk historii, geografii, czytelnictwa i przyjani midzy ludmi i zwierztami zmierzaa do ostatecznego wniosku, e ksika moe by naszym najlepszym przyjacielem.

Spotkanie to byo uwieczeniem wielotygodniowej pracy jak wykonali uczniowie i nauczyciele tej szkoy. W padzierniku zosta ogoszony konkurs czytelniczy na poziomie wszystkich klas ze znajomoci treci ksiek Pana ukasza Wierzbickiego. Klasy O i I wykonyway ilustracje do czytanej przez nauczyciela ksiki, a klasy starsze rozwizyway testy. Na zakoczenie konkursu wrczono laureatom (klasy II-VI) nagrody ksikowe, a wszystkie dzieci z klasy O i I otrzymay  mae niespodzianki. Nagrody wrcza sam pisarz razem z nauczycielk jzyka polskiego Pani Teres Kasprzak oraz Pani Renat Chem opiekujc si szkoln bibliotek.

To niecodzienne wydarzenie miao miejsce dziki realizacji projektu „PISA i CZYTA LEKKO JAK PIÓRKO”, którego autorem jestStowarzyszenie Wierzeje. Ide tego projektu jest przeciwdziaanie dysleksji, dysgrafii oraz poprawie czytelnictwa wród dzieci w wieku 6-13 lat. W ramach tego programu dzieci ze Szkoy Podstawowej w Fakowie pogbiaj swe umiejtnoci z poprawnego pisania i czytania na wspaniaych zajciach prowadzonych za pomoc materiaów dydaktycznych Ortograffiti . Na zakoczenie projektu w styczniu odbdzie si bal kostiumowy dla dzieci pn. „Litery lekkie jak piórko” bdcy ciekawa form integracji.  

„Pisa i czyta lekko jak piórko” to projekt wspófinansowany ze rodków Polsko Amerykaskiej Fundacji Wolnoci administrowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i LOG Stowarzyszenie wiatowid  w ramach programu Dziaaj Lokalnie VII.

Katarzyna Jórga