UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Szkoa Podstawowa  w Modliszewku we wspópracy z Rad Soeck w ramach Projektu ,,Dziaaj Lokalnie VII”Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokaln Organizacj Grantow Stowarzyszenie wiatowid w ubowie realizuje projekt: Szkoa dla Rodziców i Klub Malucha ,,Stopociech”.

 

            Zajcia w ,,Szkole dla Rodziców” prowadzi specjalista w tej dziedzinie Artur Pudeko, który jest wychowawc wietlicy socjoterapeutycznej i ma dowiadczenie w pracy z dziemi i modzie. Spotkania odbywaj si cyklicznie dwa razy w miesicu, w godzinach popoudniowych. S adresowane dla rodziców, dziadków, opiekunów i wychowawców dzieci, którzy chc lepiej rozumie swoje dziecko, pragn rozwizywa nieuniknione konflikty w sposób budujcy oraz chc wprowadzi w ycie swojej rodziny ide wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Spotkania te realizowane praktycznie, wymagaj od uczestników zaangaowania i samodyscypliny, gdy tego, czego si dowiemy i nauczymy, musimy wprowadzi w ycie, w ,,ywy organizm” jakim jest nasza rodzina. Trudzimy si, ale widzc sens naszych stara jest nam atwiej.

       Drugi modu projektu to Klub Malucha ,,STOPOCIECH”, w którym dzieci w wieku do 3 lat wspólne odkrywaj i poznaj otaczajcy wiat, poprzez granie, brykanie i turlanie si, sowem wspania zabaw. Wszystko to wraz z rodzicami, dziadkami lub opiekunami w kolorowej, ciekawej i odkrywczej, penej inspiracji przestrzeni. Do klubu nale zarówno maluchy kilkumiesiczne, jak i te cakiem samodzielne. Sami Rodzice s zaskakiwani przez swoje pociechy, które w grupie z innymi dziemi objawiaj zupenie niespodziewane umiejtnoci, s bardziej otwarte, ciekawskie wiata i mniej wstydliwe.

      Spotkania w naszym klubie maj  charakter otwarty, prowadzone s cyklicznie przez wolontariuszy i nauczycieli z naszej szkoy. Nasza grupa cay czas si powiksza, rodzice przychodz z nowymi ,,klubowiczami”; rednio w zajciach uczestniczy okoo 24 osób. Zajcia te odbywaj si od 23 wrzenia 2010r.w wietlicy w Modliszewku. Kolejne spotkania odbd si 25 listopada, a take 9 grudnia, na które serdecznie zapraszamy :)

Sprzt, wykorzystywany na zajciach zosta zakupiony z pozyskanych funduszy w ramach realizowanego projektu oraz dofinansowania z Urzdu Gminy Gniezno. Stanowi on wspania baz do zaj z dziemi, na któr trudno byoby sobie nam pozwoli gdyby nie realizacja tego przedsiwzicia.

      Realizowane spotkania ciesz si sporym zainteresowaniem rodziców, a dzieciom sprawiaj wiele radoci i frajdy.

Aneta Mizerka

Koordynator Projektu