UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
piątek, 29 października 2010 10:55

W Zespole Szkó Publicznych w ydowie rozpoczy si dziaania zwizane z projektem „I ty moesz zosta…”, dofinansowanym ze rodków programu „Dziaaj lokalnie VII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, a   realizowanym przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokaln Organizacj Grantow Stowarzyszenie „wiatowid” w ubowie. Patronat nad caoci przedsiwzicia obja Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czerniejewo. Gównym celem projektu jest zaktywizowanie modziey szkolnej poprzez uczestnictwo w warsztatach, umoliwienie gimnazjalistom odkrycia swoich predyspozycji oraz wskazanie im rónorodnoci w wyborze przyszego zawodu.

Gociem spotkania, które odbyo si 24 wrzenia 2010 roku, by sierant Pawe Mitura, penicy funkcj dzielnicowego w Komendzie Policji w Czerniejewie. W sposób atrakcyjny dla nastolatków przybliy on zawód policjanta. Gimnazjalici mieli niecodzienn okazj pozna tajniki daktyloskopii czy sporzdzania portretów pamiciowych oraz wcieli si w role detektywów, co wzbudzio w nich spor doz entuzjazmu i zainteresowania.

„Zabawa w detektywa” udowodnia, i uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawa II w ydowie chtnie uczestnicz w dziaaniach szkoy, podczas których maj szans do samorealizacji i wyzwalania aktywnoci twórczej.

Dnia 20 padziernika 2010 roku w Zespole Szkó Publicznych w ydowie odbyo si kolejne spotkanie w ramach realizacji w/w projektu. Gociem placówki ydowieckiej by pan Andrzej Malicki, zasuony aktor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnienie. Zaoeniem spotkania byo zapoznanie uczniów piknym, ale i trudnym zawodem aktora, który jest postrzegany jako spoeczna suba. Pan Malicki ciekawie, barwnie i z odpowiedni doz dowcipu przedstawi gimnazjalistom drog do tego zawodu oraz tajniki pracy w teatrze. Zaproszony go podkreli, e zajcie to stanowi pewnego rodzaju posannictwo, a kady spektakl - jako przedsiwzicie bdce owocem wielomiesicznego trudu caego zespou - jest rzecz wit, wymagajc od aktorów penej dyspozycyjnoci i zaangaowania. Otó praca aktora nie koczy si w momencie zejcia ze sceny, ale trwa przez reszt dnia, poniewa musi by on bystrym obserwatorem otaczajcego ycia, by potem móc wiarygodnie konstruowa swoj rol. Pan Malicki przekonywa, e dobre aktorstwo polega na budowaniu iluzji rzeczywistoci w taki sposób, by widz uwierzy w przedstawian na scenie fikcj. Szczególnym typem odbiorcy teatralnego (bardzo wdzicznego, ale i wymagajcego) jest dziecko, które od razu zauwaa kady fasz podczas spektaklu, a jednoczenie prawdziwie wierzy w istnienie kreowanego przez aktorów wiata.

Zainteresowanie gimnazjalistów wzbudzia dyskusja o wyszoci granego na ywo spektaklu nad serialem telewizyjnym. Pan Malicki podkreli, e teatr jest sztuk yw, spotkaniem czowieka z drugim czowiekiem i to wanie stanowi fenomen tego zawodu. Kady  spektakl, nawet gdyby by grany po raz dwusetny, to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne, a zarazem przygoda z coraz to inn widowni. Go poda kilka przykadów z granej od lat w gnienieskim teatrze „Zemsty” A. Fredry. Modzie miaa niecodzienn okazj zobaczy wietn interpretacj poszczególnych jej fragmentów. Barwn opowie o arkanach sztuki teatralnej pan Malicki - posikujc si ponadczasowymi sowami  Szekspira - podsumowa stwierdzeniem, e ycie mona porówna do teatru, bo penimy w nim okrelone role i sami siebie nieustannie kreujemy.

Sporo emocji dostarczyy warsztaty teatralne, w trakcie których zgromadzeni uczniowie nabywali umiejtno interpretacji tekstu oraz wiczyli wyobrani, która w pracy aktora - oprócz talentu - jest najwaniejsza.

Spotkanie z panem Malickim z pewnoci na dugo pozostanie w pamici uczestników, którzy dziki niemu poznali cienie i blaski pracy aktora teatralnego.

Magorzata Zachmyc