Start Działaj lokalnie Działaj lokalnie VI Konkurs “Opowiedz …” - rozstrzygnięty !!!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs “Opowiedz …” - rozstrzygnięty !!! Drukuj

Idea konkursu

Konkurs „Opowiedz…” jest jednym z elementów programu Działaj Lokalnie VI, który Stowarzyszenie Światowid realizuje od 2008 roku. Adresowany jest do organizacji, które otrzymały dofinansowanie na zrealizowanie swoich pomysłów, mających głównie na celu zaktywizowanie społeczności lokalnych. Głównym celem konkursu jest opowiedzenie o własnej działalności podejmowanej w ramach projektu, pokazanie jak te działania wpływają na aktywizację lokalnej społeczności i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Ta osobista opowieść może być przekazywana za pośrednictwem: zdjęć, dźwięku, słów, filmu, prezentacji multimedialnej, swojej współpracy z mediami oraz innej formy autoprezentacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów: I rozgrywanego na poziomie lokalnym oraz II podczas którego oceny nadesłanych prac wyłonionych w I etapie, dokonuje Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności. Na etapie drugim na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

 Posiedzenie komisji

W dniu 17 lutego br. w biurze Stowarzyszenia Światowid odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace nadesłane na konkurs „Opowiedz…” . Pierwszy etap konkursu trwał od 03 sierpnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. W sumie do Stowarzyszenia wpłynęło 11 prac w tym 4 w kategorii fotoreportaż, 3 w kategorii reportaż multimedialny, 2 w kategorii informacja o realizacji i efektach projektu i 2 prace w kategorii współpraca z mediami.

Na I etapie konkursu spośród nadesłanych prac, komisja w składzie: Katarzyna Jórga, Grażyna Manikowska-Krawiec, Karol Soberski, Sławomir Moraczyński, Rafał Jerzak wyłoniło 3 najlepiej opowiedziane historie. Do II etapu konkursu, który będzie rozstrzygnięty już w Warszawie, przez Akademię Rozwoju Filantropii, zostaną wysłane cztery prace, po jednej z w/w kategorii.

Prace zostały ocenione przede wszystkim pod względem  zgodności i czytelności prac z tematyką realizowanych projektów tzn. w jakim stopniu przedstawiają one problemy i potrzeby środowiska, pokazują efekty działań grantobiorcy z uwzględnieniem stanu przed i w trakcie działania. Ważne było to aby prace ilustrowały budowanie dobra wspólnego, były komunikatywne i funkcjonalne czyli wykorzystywały różne rozwiązania techniczne
i plastyczne. Brane były również pod uwagę takie elementy jak: atrakcyjność, przejrzystość, oryginalność praz oraz estetyka i artystyczna wrażliwość z jaką autorzy prac podeszli do tematu.

 

 

Wręczenie nagród

W dniu wczorajszym tj. 22 lutego br. na spotkanie podsumowujące konkurs zostali zaproszeni wszyscy autorzy nadesłanych prac. Za ich obopólną zgodą prace zostały omówione na forum. Komisja przedstawiła swoje opinie na temat prac oraz uzasadniła przyznaną punktację. Jak sami uczestnicy konkursu przyznali, była to dla nich bardzo dobra lekcja, z której wyciągnęli wiele cennych uwag na przyszłość.

Następnie na zakończenie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce zajęło Stowarzyszenie Pelikan z Żydowa za pracę „Pominika - pamiętajmy o przeszłości” - informacja o realizacji i efektach projektu umieszczona na stronie internetowej www.stowarzyszeniepelikan.eu

II miejsce otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Jarząbek” za pracę „Podkoziołki - chluba naszego narodu” - reportaż multimedialny

III miejsce otrzymało Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” oddział Kiszkowo za materiał nadesłany w kategorii współpraca z mediami.

Parafia św. Andrzeja Apostoła w Nekli oraz Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych otrzymały wyróżnienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów i odwagi oraz dziękujemy za przesłane prace na konkurs !!!

 

 

Zorganizowanie konkursu byłoby niemożliwe gdyby nie dofinansowanie otrzymane od Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Anna Nawrocka