UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 26 maja 2010 14:56

 

W dniu 25 maja br. w Galeri Freta w Warszawie odbya si uroczysta Gala zorganizowana przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. Gala dotyczya programu Dziaaj Lokalnie VI, który Stowarzyszenie wiatowid realizuje na terenie swojego dziaania od 2008 roku. Podczas uroczystoci nastpio rozstrzygnicie ogólnopolskiego etapu konkursu „Opowiedz …”.

Przypomnijmy, konkurs „Opowiedz…” jest jednym z elementów programu Dziaaj Lokalnie VI, który Stowarzyszenie wiatowid realizuje od 2008 roku. Adresowany jest do organizacji, które otrzymay dofinansowanie na zrealizowanie swoich pomysów, majcych gównie na celu zaktywizowanie spoecznoci lokalnych. Gównym celem konkursu jest opowiedzenie o wasnej dziaalnoci podejmowanej w ramach projektu, pokazanie jak te dziaania wpywaj na aktywizacj lokalnej spoecznoci i przyczyniaj si do budowania dobra wspólnego. Ta osobista opowie moe by przekazywana za porednictwem: zdj, dwiku, sów, filmu, prezentacji multimedialnej, swojej wspópracy z mediami oraz innej formy autoprezentacji.  

Konkurs skada si z dwóch etapów: I rozgrywanego na poziomie lokalnym w którym w tym roku w skad komisji weszy nastpujce osoby:

- Karol Soberski - redaktor naczelny portalu informacyjnego www.informacjelokalne.pl,

- Sawomir Moraczyski - Studio ABM Pozna,

- Rafa Jerzak - operator filmowy,

- Katarzyna Jórga - Prezes Stowarzyszenia wiatowid,

- Grayna Manikowska-Krawiec - Wiceprezes Stowarzyszenia wiatowid,

 Rozstrzygnicie II etapu konkursu, podczas którego oceny nadesanych prac wyonionych w I etapie, dokonuje Komisja Selekcyjna powoana przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko - Amerykask Fundacj Wolnoci, nastpio w dniu dzisiejszym.

W wyniku oceny komisji powoanej przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Pelikan z ydowa otrzymao wyrónienie w wysokoci 500 zotych w Kategorii 4: informacja o realizacji i efektach projektu umieszczona na stronie internetowej lub blogu grantobiorcy. Nagrod w imieniu Stowarzyszenia Pelikan odebra autor nagrodzonej pracy Pan Stefan Szymkowiak. Praca dotyczya projektu pt. “Pomniki, pamitajmy o przeszoci”, na którego realizacj Stowarzyszenie Pelikan otrzymao dofinansowanie w ramach programu Dziaaj Lokalnie VI w 2009 r. Stowarzyszenie Pelikan jako jedyna organizacja z Wielkopolski otrzymaa wyrónienie od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Naszemu grantobiorcy serdecznie gratulujemy i dzikujemy za mi wspóprac, której efektem jest to wyrónienie. yczymy im dalszych sukcesów w pracy na rzecz spoecznoci lokalnej. 

Nagrodzona praca znajduje si na stronie www.stowarzyszeniepelikan.eu

 

Autor zdj: Tomasz Woniak