Start Działaj lokalnie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Działamy Lokalnie !!!!

        W roku 2008 Stowarzyszenie Światowid stało się Lokalną Organizacją Grantową. Jesteśmy jedyną LOG spośród wszystkich Lokalnych Grup Działania w Wielkopolsce.  Tym samym rozpoczęliśmy realizację projektu „Działaj Lokalnie”, który jest programem Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii.

        Program Działaj Lokalnie ma na celu wesprzeć inicjatywy lokalne i społeczny kapitał, który jest nieodzownym elementem dobrego funkcjonowania każdej społeczności. W ramach tego programu staramy się wspomóc różne inicjatywy, tak jak różne są potrzeby społeczności lokalnych, naszych 14 gmin. Przyznawane granty mają na celu pobudzić mniejsze organizacje do rozwiązywania lokalnych trudności przy pełnym zaangażowaniu jak największej liczby wolontariuszy. Najważniejszą cechą tego programu jest to, że pomoc jest kierowana lokalnie, a nie centralnie (ogólnopolsko), przez co największe szansę mają mniejsze organizacje i grupy nieformalne, działające w zaciszu swojej miejscowości. Dotacja jest odpowiedzią na konkretne problemy i potrzeby małych społeczności.

Program adresowany jest do:

- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS* lub uczniowskie kluby sportowe czy ludowe kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Starosty Powiatowego),

- grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

*do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • przewidują działania w jednym z następujących obszarów problemowych:
  • edukacja – rozwój zasobów ludzkich
  • integracja społeczna
  • rozwój turystyki, rekreacji, sportu
  • rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
  • rozwój rzemiosła, rękodzielnictwa
  • aktywizacja obszarów wiejskich
  • rozwój współpracy pomiędzy jednostkami lokalnymi – budowanie partnerstwa
  • promowanie regionu
  • kreowanie zdrowego stylu życia

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:

 • mają siedzibę w gminach: Łubowo, Gniezno, Niechanowo, Czerniejewo, Czerwonak, Witkowo, Nekla, Kostrzyn, Kiszkowo, Mieleszyn, Kleszczewo, Trzemeszno, Kłecko, Pobiedziska,
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6000,00 zł.

 

Działamy lokalnie, ale myślimy globalnie !!!