Start

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

ANKIETA

DLA MIESZKACÓW OBSZARU OBJETEGO DZIAALNOCI

STOWARZYSZENIA WIATOWID

TJ. OSÓB ZAMIESZKUJCYCYH LUB DZIAAJACYCH NA TERENIE WSZYSTKICH GMIN POWIATU GNIENIESKIEGO ORAZ NEKLI, KLESZCZEWA, KOSTRZYNA, POBIEDZISK I CZERWONAKA.

I. DANE OGLNE
1. Jestem mieszkacem gminy: *
2. Pracuje, dziaam zawodowo na terenie gminy (mona zaznaczy 2 odpowiedzi): *
3. Pracuje, dziaam spoecznie na terenie gminy (mona zaznaczy 2 odpowiedzi): *
4. Jestem: *
5. Mj wiek mieci si w przedziale: *
6. Moje wyksztacenie to: *
7. Jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni: *
II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZACE ZMIAN ZACHODZCYCH WRD MIESZKACW W OSTATNICH 3 LATACH.
1. Czy w ostatnich 3 latach (2010-2012) w Pana/i yciu nastpiy nastpujce wydarzenia: *
III. BADNIE ODCZU I WRAENIA
W tej czci ankiety prosimy o zaznaczenie pola od 0-5 wasnych odczu czy wrae, gdzie 0 ? oznacza brak poprawy czy pozytywnych odczu a 5 ? zdecydowan popraw lub bardzo pozytywne odczucia do przedstawionych w tezie faktw.
1. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach na terenie objtym badaniem jest wikszy dostp do wydarze kulturalnych. *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
2. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach na terenie objtym badaniem jest wikszy dostp do czynnego uprawiania sportu. *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
3. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach na terenie objtym badaniem jest wikszy dostp do uprawiania turystyki krajoznawczej i wypoczynkowej *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
4. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach na terenie objtym badaniem jest poprawa infrastruktury technicznej (ulice, drogi, cieki, parki, place, budynki uytecznoci publicznej) *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
5. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach w mojej miejscowoci jest zauwaona wiksza aktywno mieszkacw przejawiajca si w ciekawymi inicjatywami realizowanymi w naszej miejscowoci *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
6. Wedug moich odczu w ostatnich 3 latach na terenie objtym badaniem pojawia si wiele ofert ciekawych szkole i metod doksztacania *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:
7. Wedug mnie w ostatnich 3 latach poprawio si moje odczucie dotyczce jakoci ycia *
Prosz krtko uzasadni swoje odczucia, wraenia:


Jeeli zakoczye wypenianie ankiety, wylij j do nas.Pamitaj, e trzeba odpowiedzie na wszystkie punkty, inaczej ankieta nie zostanie wysana do nas. Jeeli nie odpowiedziae na jaki punkt, pojawi si przy nim informacja: "Musisz co wybra"